آ.اس.آ کدئین - ASA CODEINE

موارد مصرف دارو

ضد درد و التهاب و نیز ضد تب

نام های تجاری دارو

آ اس آ کدیین، آ.اس.آ کدئین