آدالیمومب - ADALIMUMAB

موارد مصرف دارو

ضد التهاب در مواردی مانند: کولیت اولسراتیو، روماتیسم مفصلی، آرتریت پسوریاتیک، اسپوندیلیت آنکیلوزان، پسوریازیس پلاکی هیدرآدنیت چرکی (نوعی ضایعه پوستی)

نام های تجاری دارو

سینورا، هیومیرا ، کیدی مب