آپومورفین - APOMORPHINE

موارد مصرف دارو

درمان پدیده wearing-off در افراد مبتلا به پارکینسون

نام های تجاری دارو

داسپتون