آدفوویر - ADEFOVIR

موارد مصرف دارو

درمان هپاتیت B مزمن در افراد بالای 12سال

نام های تجاری دارو

بایوفوویر، قرص آدفوویر، هپسرا، هپسرا (آدفوویر دیپیوکسیل)