آتروپین - ATROPINE

موارد مصرف دارو

کاهش ترشح موکوس در راه های تنفسی حین جراحی اسپاسم و گرفتگی معده،روده،مثانه مسمومیت اتساع مردمک ( التهاب چشم و بعد از جراحی) آمبلیوپی چشم

نام های تجاری دارو

آتروپین، آتروپین سولفات، آترین، دیکاترو