پتشی - Petechiae

تعریف پتشی

لکه های کوچک قرمز،بنفش یا قهوه ای رنگ که بخاطر خون زیر پوست ایجاد می شوند.

برای مشاهده اطلاعات کامل بیماری و نظرات کلیک کنید!
آخرین مطالب
درد مفصل
تفاوت ناتوانی جنسی و عقیم بودن (نازایی)
انواع سرفه و درمان
آسپارتام چیست؟
علت سنگین شدن سینه ها
امیکرون کودکان