اریبولین مزیلات

برندهای دیگر اریبولین مزیلات

اریبولین مزیلات در چه مواردی مصرف میشود؟

سرطان سینهلیپوسارکوم

در چه مواردی اریبولین مزیلات را نباید مصرف کرد؟

الرژیشیردهیبارداری

عوارض جانبی اریبولین مزیلات

عفونت مجرای ادرارینوتروپنیانمیسرفه و گلو دردضعف و خستگیکاهش وزنورم و ادم بدناریتمیاحتقان و ابریزش بینیحالت تهوعبی حسی

به موارد زیر در مورد مصرف اریبولین مزیلات توجه کنید!

در صورت داشتن مشکلات زیر قبل ازب مصرف دارو به پزشک خود اطلاع دهید:مشکلات کبد و کلیه و قلبی، مشکلات عروق محیطی (سندرم رینو)، سابقه خانوادگی اریتمی، مشکلات الکترولیتی خون

مصرف اریبولین مزیلات در بارداری

مصرف این دارو بستگی به نظر پزشک دارد.

مصرف اریبولین مزیلات در شیردهی

مصرف این دارو بستگی به نظر پزشک دارد.

برای مشاهده اطلاعات کامل دارو و نظرات کلیک کنید!
آخرین مطالب
درد مفصل
تفاوت ناتوانی جنسی و عقیم بودن (نازایی)
انواع سرفه و درمان
آسپارتام چیست؟
علت سنگین شدن سینه ها
امیکرون کودکان