تیکوپلانین

برندهای دیگر تیکوپلانین

تیکوپلانین در چه مواردی مصرف میشود؟

عفونت های باکتریایی

در چه مواردی تیکوپلانین را نباید مصرف کرد؟

حساسیت

عوارض جانبی تیکوپلانین

اریتماخارشدرد بدنسردرد

به موارد زیر در مورد مصرف تیکوپلانین توجه کنید!

دارو را در دز تعیین شده و سر ساعت استفاده کنید

مصرف تیکوپلانین در بارداری

مصرف این دارو بستگی به نظر پزشک دارد.

مصرف تیکوپلانین در شیردهی

مصرف این دارو بستگی به نظر پزشک دارد.

برای مشاهده اطلاعات کامل دارو و نظرات کلیک کنید!
آخرین مطالب
درد مفصل
تفاوت ناتوانی جنسی و عقیم بودن (نازایی)
انواع سرفه و درمان
آسپارتام چیست؟
علت سنگین شدن سینه ها
امیکرون کودکان