پروتیونامید

برندهای دیگر پروتیونامید

پروتیونامید در چه مواردی مصرف میشود؟

سل (توبرکلوزیس)برخی از انواع جذام

در چه مواردی پروتیونامید را نباید مصرف کرد؟

حساسیتنارسایی کبدی

عوارض جانبی پروتیونامید

بی اشتهاییتهوعاستفراغدرد معده یا شکمافسردگی ضعفخواب آلودگیکاهش فشارخون وضعیتی

به موارد زیر در مورد مصرف پروتیونامید توجه کنید!

این موارد را در صورت وجود به پزشک اطلاع دهید:بیماری کبدی، کلیوی، دیابت، بیماری های روحی-روانی

مصرف پروتیونامید در بارداری

مصرف این دارو بستگی به نظر پزشک دارد.

مصرف پروتیونامید در شیردهی

مصرف این دارو بستگی به نظر پزشک دارد.

برای مشاهده اطلاعات کامل دارو و نظرات کلیک کنید!
آخرین مطالب
درد مفصل
تفاوت ناتوانی جنسی و عقیم بودن (نازایی)
انواع سرفه و درمان
آسپارتام چیست؟
علت سنگین شدن سینه ها
امیکرون کودکان