لوودوپا/کربی دوپا/انتاکاپون

برندهای دیگر لوودوپا/کربی دوپا/انتاکاپون

لوودوپا/کربی دوپا/انتاکاپون در چه مواردی مصرف میشود؟

پارکینسون

در چه مواردی لوودوپا/کربی دوپا/انتاکاپون را نباید مصرف کرد؟

آلرژیمصرف داروهای MAOIs در 14 روز گذشتهگلوکوم با زاویه بستهزخم های غیر معمول پوستیسابقه سرطان پوست

عوارض جانبی لوودوپا/کربی دوپا/انتاکاپون

کنفوزیونتحریکاضطرابدندان قروچهگیجیدیسفاژیگیجیراش (ضایعه پوستی)توهمبی حسیخستگی یا ضعفلرزشحالت تهوع یا استفراغاحساس بدبختی کردن

به موارد زیر در مورد مصرف لوودوپا/کربی دوپا/انتاکاپون توجه کنید!

قبل از مصرف این دارو در صورت وجود مشکلات کبدی؛ قلبی؛ ریوی؛ کلیوی؛ آسم و هورمونی؛ گلوکوم با زاویه باز؛ و یا مصرف داروهای MAOIs در 14 روز اخیر؛ پزشک خود را مطلع فرمایید.

مصرف لوودوپا/کربی دوپا/انتاکاپون در بارداری

مصرف این دارو بستگی به نظر پزشک دارد.

مصرف لوودوپا/کربی دوپا/انتاکاپون در شیردهی

مصرف این دارو بستگی به نظر پزشک دارد.

برای مشاهده اطلاعات کامل دارو و نظرات کلیک کنید!
آخرین مطالب
درد مفصل
تفاوت ناتوانی جنسی و عقیم بودن (نازایی)
انواع سرفه و درمان
آسپارتام چیست؟
علت سنگین شدن سینه ها
امیکرون کودکان