متیل تستوسترون

برندهای دیگر متیل تستوسترون

متیل تستوسترون در چه مواردی مصرف میشود؟

تاخیر بلوغ تاخیر در مردانسرطان سینه در زناناستفاده های دیگر

در چه مواردی متیل تستوسترون را نباید مصرف کرد؟

حاملگی یا قصد انسرطان های مردان مانند پروستات، بیضه

عوارض جانبی متیل تستوسترون

ورماکنههیپوگونادیسمگرگرفتگیهایپرپلازی خوشخیم پروستاتپلی سیتمیدرد پشتسردردسرگیجه

به موارد زیر در مورد مصرف متیل تستوسترون توجه کنید!

به جز موارد گفته شده در بیماری های دیگری استفاده نشوداین دارو حتما باید یا تجویز پزشک مصرف شودعوارض کلیوی و اسیب شدید کبدی از عوارض مصرف بی رویه انستدر زنان با احتیاط مصرف شوددر مردان باید از نظر وجود مشکلات هورمونی و یا احتمال سرطان های پروستات و بیضه بررسی شونداگر مبتلا به سرطان پروستات یا سرطان پستان در مردان هستید ، نباید از متیل تستوسترون استفاده کنید.قبل از مصرف این دارواگر به ان حساسیت دارید ، یا از موارد زیر استفاده کنید: سرطان پروستات؛سرطان پستان مردان یااگر باردار هستید یا ممکن است باردار شوید.برای اطمینان از اینکه متیل تستوسترون برای شما بی خطر است ، در صورت داشتن این موارد به پزشک خود بگویید:بزرگ شدن پروستات ؛سرطان پستان؛بیماری قلبی ، نارسایی احتقانی قلب.بیماری کبد یا کلیه ؛ یادر صورت مصرف رقیق کننده خون (وارفارین ، کومدین ، ژانتوون)در دمای اتاقی به دور از گرما و رطوبت، نگهداری شود.

مصرف متیل تستوسترون در بارداری

مصرف این دارو بستگی به نظر پزشک دارد.

مصرف متیل تستوسترون در شیردهی

مصرف این دارو بستگی به نظر پزشک دارد.

تداخل بیماری

سرطان (مرد) ، احتباس مایع، هیپرکلسمی در سرطان پستان ، هیپرلیپوپروتئینمی ، بیماری کبد، پلی سیتمی ، سرکوب عوامل لخته شدن ، دیابت، هیپرکلسمی ، آزمایشات عملکرد تیروئید

تداخل الکل / غذا / سبک زندگی

کلسترول بالا

برای مشاهده اطلاعات کامل دارو و نظرات کلیک کنید!
آخرین مطالب
درد مفصل
تفاوت ناتوانی جنسی و عقیم بودن (نازایی)
انواع سرفه و درمان
آسپارتام چیست؟
علت سنگین شدن سینه ها
امیکرون کودکان