نویراپین

برندهای دیگر نویراپین

نویراپین در چه مواردی مصرف میشود؟

جلوگیری از تکثیر ویروس hiv

در چه مواردی نویراپین را نباید مصرف کرد؟

حساسیتنارسایی متوسط تا شدید کبد

عوارض جانبی نویراپین

تغییر شکل یا محل چربی بدندرد قفسهسینهتب خالدرد پشتراش (ضایعه پوستی)کاهش اشتهاضعفتعریق

به موارد زیر در مورد مصرف نویراپین توجه کنید!

این موارد را به پزشک اطلاع دهید: بیماری کبدی، کلیوی،سابقه حساسیت، مشکلات پوستی، مصرف همزمان هر داروییاین دارو برای پیشگیری و یا درمان کامل hiv نیستاین دارو از انتقال ویروس ایدز جلوگیری نمی کنددر دمای اتاقی به دور از گرما و رطوبت، نگهداری شود.

مصرف نویراپین در بارداری

مصرف این دارو بستگی به نظر پزشک دارد.

مصرف نویراپین در شیردهی

مصرف این دارو بستگی به نظر پزشک دارد.

تداخل بیماری

سمیت کبدی ، راش، همودیالیز ، اختلال عملکرد کلیه

برای مشاهده اطلاعات کامل دارو و نظرات کلیک کنید!
آخرین مطالب
حساسیت به سویا
زخم دهانه رحم یا سرویسیت
آیا آی وی اف درد دارد؟
داروی بیزوپرولول
آیا عفونت مخمری دارم یا چیز دیگر؟
هیدروپس جنینی چیست؟