افلورنیتین

برندهای دیگر افلورنیتین

افلورنیتین در چه مواردی مصرف میشود؟

موهای صورت ناخواسته را در زنان کاهش می دهد.

در چه مواردی افلورنیتین را نباید مصرف کرد؟

الرژیافراد زیر 12 سال

عوارض جانبی افلورنیتین

تحریک شدید پوستقرمزی یا پوسته شدن در اطراف فولیکول های موقرمزی موقت، سوزش، خارش پوستاکنهخشکی پوستتهوعسردرد

به موارد زیر در مورد مصرف افلورنیتین توجه کنید!

در صورت بارداری به پزشک خود اطلاع دهیدمصرف موضعی افلورنیتین برای افراد زیر 12 سال تأیید نشده است.در دمای اتاقی به دور از گرما و رطوبت، نگهداری شود. اجازه ندهید دارو منجمد شود.

مصرف افلورنیتین در بارداری

مصرف این دارو بستگی به نظر پزشک دارد.

مصرف افلورنیتین در شیردهی

مصرف این دارو بستگی به نظر پزشک دارد.

برای مشاهده اطلاعات کامل دارو و نظرات کلیک کنید!
آخرین مطالب
حساسیت به سویا
زخم دهانه رحم یا سرویسیت
آیا آی وی اف درد دارد؟
داروی بیزوپرولول
آیا عفونت مخمری دارم یا چیز دیگر؟
هیدروپس جنینی چیست؟