سیتیزین

برندهای دیگر سیتیزین

سیتیزین در چه مواردی مصرف میشود؟

ترک سیگار

در چه مواردی سیتیزین را نباید مصرف کرد؟

الرژیبارداریشیردهیاترواسکلروزیسپرفشاری خون

عوارض جانبی سیتیزین

مشکلات دستگاه گوارشسردردافزایش اشتهاخشکی دهانکابوس شبانه

به موارد زیر در مورد مصرف سیتیزین توجه کنید!

در صورت بارداری و داشتن مشکلات قلبی قبل از مصرف به پزشک خود اطلاع دهید

مصرف سیتیزین در بارداری

مصرف این دارو بستگی به نظر پزشک دارد.

مصرف سیتیزین در شیردهی

مصرف این دارو بستگی به نظر پزشک دارد.

برای مشاهده اطلاعات کامل دارو و نظرات کلیک کنید!
آخرین مطالب
درد مفصل
تفاوت ناتوانی جنسی و عقیم بودن (نازایی)
انواع سرفه و درمان
آسپارتام چیست؟
علت سنگین شدن سینه ها
امیکرون کودکان