ارلوتینیب

برندهای دیگر ارلوتینیب

ارلوتینیب در چه مواردی مصرف میشود؟

سرطان ریهسرطان لوزالمعده

در چه مواردی ارلوتینیب را نباید مصرف کرد؟

الرژیبارداریشیردهی

عوارض جانبی ارلوتینیب

الرژیخشکی چشمسرفهمشکل تنفسضعف، احساس خستگیتهوععلائم حمله قلبیراش (ضایعه پوستی)

به موارد زیر در مورد مصرف ارلوتینیب توجه کنید!

در صورت د اشتن شرایط زیر قبل از مصرف دارو به پزشک خود اطلاع دهید: مشکلات تنفسی و کبدی و کلیوی، سابقه خون ریزی معده، مشکلات چشمی، اعتیاد به سیگار، مصرف وارفارین، دهیدراته بودناگر تاکنون داشته اید به پزشک خود بگویید:مشکلات ریوی یا تنفسی (غیر از سرطان ریه) ؛بیماری کلیوی؛بیماری کبد؛خونریزی معدهمشکلات چشمیاگر کمبود اب دارید ؛اگر سیگار می کشید یااگر وارفارین هم مصرف می کنید (کومادین ، ژانتوون).در دمای اتاقی به دور از گرما و رطوبت، نگهداری شود.

مصرف ارلوتینیب در بارداری

مصرف این دارو بستگی به نظر پزشک دارد.

مصرف ارلوتینیب در شیردهی

مصرف این دارو بستگی به نظر پزشک دارد.

تداخلات دارویی

آلومینیوم-منیزیوم-سایمتیکونواندتانیبوریکونازولوارفارینآلومینیوم-ام-جی

تداخل بیماری

سمیت پوستی ، اختلالات دستگاه گوارش ، اختلالات چشمی ، سمیت ریوی ، اختلال کبدی / کلیوی

تداخل الکل / غذا / سبک زندگی

ارلوتینیب باید با معده خالی 1 ساعت قبل یا 2 ساعت بعد از غذا و در همان زمان در هر روز مصرف شود ، مگر اینکه توسط پزشک شما دستور دیگری داده شود.

گریپ فروت

هنگام مصرف ارلوتینیب نیز باید از مصرف آب گریپ فروت و گریپ فروت خودداری کنید. غذا و گریپ فروت می توانند سطح ارلوتینیب را در بدن شما افزایش دهند و منجر به افزایش عوارض جانبی شوند. بدون صحبت قبلی با پزشک ، مقدار محصولات گریپ فروت را در رژیم خود کم یا زیاد نکنید.

برای مشاهده اطلاعات کامل دارو و نظرات کلیک کنید!
آخرین مطالب
درد مفصل
تفاوت ناتوانی جنسی و عقیم بودن (نازایی)
انواع سرفه و درمان
آسپارتام چیست؟
علت سنگین شدن سینه ها
امیکرون کودکان