بی‌کربنات سدیم

برندهای دیگر بی‌کربنات سدیم

بی‌کربنات سدیم در چه مواردی مصرف میشود؟

سوزش معده، سوهاضمه (فرم خوراکی)تنظیم اسیدیته خون، تنشطم الکترولیت ها (فرم تزریقی)

در چه مواردی بی‌کربنات سدیم را نباید مصرف کرد؟

الرژیبارداری

عوارض جانبی بی‌کربنات سدیم

تکرر ادرارسردرد مداومکاهش اشتهاتغییرات روحی روانیدرد عضلاتتهوع و استفراغاضطراب و بی قراریکاهش سرعت تنفسورم پاتغییر مزه دهانخستگی و ضعفتشنگیکرامپ شکمی

به موارد زیر در مورد مصرف بی‌کربنات سدیم توجه کنید!

در صورت داشتن مشکلات زیر قبل از مصرف دارو با پزشک خود مشورت کنید:مشکلات کلیوی و کبدی، مشکلات قلبی، پرفشاری خون، رژیم کم نمکاگر رژیم کم نمک دارید یا فشار خون دارید قبل از مصرف بی کربنات سدیم از پزشک یا داروساز سوال کنید.قبل از مصرف این دارودر صورت داشتن سایر بیماری های پزشکی ، به خصوص:بیماری کلیوی؛بیماری کبد؛بیماری قلبی؛فشار خون بالا؛ یااگر رژیم کم نمکی داریددر دمای اتاقی به دور از گرما و رطوبت، نگهداری شود.

مصرف بی‌کربنات سدیم در بارداری

مصرف این دارو بستگی به نظر پزشک دارد.

مصرف بی‌کربنات سدیم در شیردهی

مصرف این دارو بستگی به نظر پزشک دارد.

تداخل بیماری

تعادل سدیم / آب ، تعادل اسید / باز

برای مشاهده اطلاعات کامل دارو و نظرات کلیک کنید!
آخرین مطالب
درد مفصل
تفاوت ناتوانی جنسی و عقیم بودن (نازایی)
انواع سرفه و درمان
آسپارتام چیست؟
علت سنگین شدن سینه ها
امیکرون کودکان