والپروات سدیم

برندهای دیگر والپروات سدیم

والپروات سدیم در چه مواردی مصرف میشود؟

تشنجاختلال دوقطبیپیشگیری از میگرن

در چه مواردی والپروات سدیم را نباید مصرف کرد؟

هپاتیتدر زنان باردار به عنوان پیشگیری از میگرندر کسانی که در چرخه اوره مشکل دارند

عوارض جانبی والپروات سدیم

خواب‌آلودگیگیجیسستیخونریزیافزایش وزنتهوعاسهاللرزش

به موارد زیر در مورد مصرف والپروات سدیم توجه کنید!

اگر حامله هستید حتما به پزشک اطلاع دهیداستفاده از داروهای دیگر همراه با این دارو ممکن است خطرناک باشدتست های منظم کبدی لازم است

مصرف والپروات سدیم در بارداری

مصرف این دارو بستگی به نظر پزشک دارد.

مصرف والپروات سدیم در شیردهی

مصرف این دارو بستگی به نظر پزشک دارد.

برای مشاهده اطلاعات کامل دارو و نظرات کلیک کنید!
آخرین مطالب
درد مفصل
تفاوت ناتوانی جنسی و عقیم بودن (نازایی)
انواع سرفه و درمان
آسپارتام چیست؟
علت سنگین شدن سینه ها
امیکرون کودکان