تیروتروپین آلفا

برندهای دیگر تیروتروپین آلفا

تیروتروپین آلفا در چه مواردی مصرف میشود؟

به همراه ید رادیو اکتیو در تخریب بافت سرطانی تیروئید مصرف میشود.تیروتروپین جهت بررسی عملکرد تیروئید و تشخیص میزان باقیمانده تیروئید بعد از تیروئیدوکتومی مصرف می شود.

در چه مواردی تیروتروپین آلفا را نباید مصرف کرد؟

حساسیتبارداری

عوارض جانبی تیروتروپین آلفا

تهوعسردردخستگیاستفراغگیجیضعفدردقرمزیکبودی

به موارد زیر در مورد مصرف تیروتروپین آلفا توجه کنید!

این دارو سرطانی که در بدن پخش شده است را درمان نمیکند.قبل از مصرف موارد زیر را به پزشک گزارش کنید:بیماری کلیویبیماری قلبی یا سابقه سکتهاستفاده از قرص های جلوگیری از بارداریخانم هایی که سیگار میکشند و یا سردرد میگرنی دارنداین دارو نباید تزریق وریدی شود

مصرف تیروتروپین آلفا در بارداری

این دارو نباید مصرف شود.

مصرف تیروتروپین آلفا در شیردهی

این دارو نباید مصرف شود.

تداخلات دارویی

امپاگلیفلوزینلیراگلوتایدرپاگلینایدسیتاگلیپتین

نارسایی کلیوی

دارو نیاز به تنظیم دوز دارد

رانندگی

دارو می تواند سبب گیجی و سردرد شود بنابراین تا زمانیکه از اثرات دارو روی خود مطمئن نشده اید از انجام رانندگی خودداری کنید

برای مشاهده اطلاعات کامل دارو و نظرات کلیک کنید!
آخرین مطالب
درد مفصل
تفاوت ناتوانی جنسی و عقیم بودن (نازایی)
انواع سرفه و درمان
آسپارتام چیست؟
علت سنگین شدن سینه ها
امیکرون کودکان