واکسن فلج اطفال

برندهای دیگر واکسن فلج اطفال

واکسن فلج اطفال در چه مواردی مصرف میشود؟

پیشگیری از بیماری فلج اطفال

در چه مواردی واکسن فلج اطفال را نباید مصرف کرد؟

سیستم ایمنی سرکوب شدهحساسیتشمارش گلبول های سفید پایینایدز

عوارض جانبی واکسن فلج اطفال

بسته به نوع واکسن عوارض خفیفی مانند تب، درد بدن و علائم شبیه سرماخوردگی

به موارد زیر در مورد مصرف واکسن فلج اطفال توجه کنید!

واکسن ها باید براساس جدول زمانی مشخص شده تجویز شوندممکن است برخی از واکسنها دو یا چند مرحله دیگر هم تجویز شوند

مصرف واکسن فلج اطفال در بارداری

مصرف این دارو بستگی به نظر پزشک دارد.

مصرف واکسن فلج اطفال در شیردهی

مصرف این دارو بستگی به نظر پزشک دارد.

برای مشاهده اطلاعات کامل دارو و نظرات کلیک کنید!
آخرین مطالب
درد مفصل
تفاوت ناتوانی جنسی و عقیم بودن (نازایی)
انواع سرفه و درمان
آسپارتام چیست؟
علت سنگین شدن سینه ها
امیکرون کودکان