امتریستابین/تنوفوویر

برندهای دیگر امتریستابین/تنوفوویر

امتریستابین/تنوفوویر در چه مواردی مصرف میشود؟

درمان ایدزدرمان هپاتیت ب

در چه مواردی امتریستابین/تنوفوویر را نباید مصرف کرد؟

حساسیت به داروکودکان زیر 2 سالهمراه با سایر داروهای ضد ایدز(برای اطلاعات بیشتر به اطلاعات هر دارو مراجعه کنید)

عوارض جانبی امتریستابین/تنوفوویر

درد شکمیگیجیضعفافسردگیبی‌خوابیتهوعاسهالخارش یا بثوراتتبدرد، درد پشتتغییر شکل یا محل چربی بدنسرفه

به موارد زیر در مورد مصرف امتریستابین/تنوفوویر توجه کنید!

هرگونه مشکل کلیوی، دیابت را با پزشک خود مطرح کنیدپیگیری مرتب تست های آنزیمی کبد ضروری است(برای اطلاعات بیشتر به هشدارهای هر دارو مراجعه کنید)

مصرف امتریستابین/تنوفوویر در بارداری

مصرف این دارو بستگی به نظر پزشک دارد.

مصرف امتریستابین/تنوفوویر در شیردهی

مصرف این دارو بستگی به نظر پزشک دارد.

تداخلات دارویی

آدفوویروالگانسیکلوویر

برای مشاهده اطلاعات کامل دارو و نظرات کلیک کنید!
آخرین مطالب
حساسیت به سویا
زخم دهانه رحم یا سرویسیت
آیا آی وی اف درد دارد؟
داروی بیزوپرولول
آیا عفونت مخمری دارم یا چیز دیگر؟
هیدروپس جنینی چیست؟