پگ آسپارجیس (پگ آسپارگاز)

برندهای دیگر پگ آسپارجیس (پگ آسپارگاز)

پگ آسپارجیس (پگ آسپارگاز) در چه مواردی مصرف میشود؟

لوسمی حاد لنفوبلاستیکجلوگیری از واکنش های الرژیک به داروهای دیگر سرطان مانند اسپارژیناز (elspar)

در چه مواردی پگ آسپارجیس (پگ آسپارگاز) را نباید مصرف کرد؟

اختلالات انعقادیپانکراتیتحساسیت

عوارض جانبی پگ آسپارجیس (پگ آسپارگاز)

درد شکم یا معدهتاری دیدیبوستخشکی دهانسنکوپتهوع، استفراغخستگیبوی میوه از تنفسراش (ضایعه پوستی)افزایش گرسنگی یا تشنگیتکرر ادرارپوسته پوسته شدن پوستتعریق زیادمشکل تنفسکاهش وزن غیر قابل توضیحخونریزی غیرمعمول یا کبودی

به موارد زیر در مورد مصرف پگ آسپارجیس (پگ آسپارگاز) توجه کنید!

این موارد را به پزشک اطلاع دهید: بیماری کبدی، کلیوی، پانراتیت، اختلالات انعقادی،دیابت، داشتن سابقه خساسیت شدید، سابقه حمله قلبی یا لخته در خون، خونریزیاگر به پگاسپارگاز یا اسپاراژیناز حساسیت دارید ، اگر قبلا اسپاراژیناز دریافت کرده اید و باعث پانکراتیت ، خونریزی شدید یا لخته شدن خون می شود ، نباید از پگاسپارگاز استفاده کنید.قبل از مصرف این دارواگر به پگاسپارگاز یا اسپاراژیناز حساسیت دارید ، یا اینکه قبلا اسپاراژیناز دریافت کرده اید و باعث هر یک از شرایط زیر شده است ، نباید از این دارو استفاده کنید:لخته خونپانکراتیتخونریزی شدید؛ یایک واکنش الرژیک شدیداگر تا به حال داشته اید به پزشک خود بگویید:یک اختلال پانکراسبیماری کبد؛دیابت؛مشکلات خونریزیالرژی یاسکته مغزی یا لخته خوناز فعالیت هایی که احتمال خونریزی یا اسیب دیدگی شما را افزایش می دهد خودداری کنید. برای جلوگیری از خونریزی هنگام تراشیدن یا مسواک زدن از مراقبت بیشتر استفاده کنید.

مصرف پگ آسپارجیس (پگ آسپارگاز) در بارداری

مصرف این دارو بستگی به نظر پزشک دارد.

مصرف پگ آسپارجیس (پگ آسپارگاز) در شیردهی

مصرف این دارو بستگی به نظر پزشک دارد.

تداخل بیماری

اختلالات خونریزی ، اختلال عملکرد پانکراس ، اختلال عملکرد کبدی ، افزایش قند خون

تداخل الکل / غذا / سبک زندگی

الکل

برای مشاهده اطلاعات کامل دارو و نظرات کلیک کنید!
آخرین مطالب
درد مفصل
تفاوت ناتوانی جنسی و عقیم بودن (نازایی)
انواع سرفه و درمان
آسپارتام چیست؟
علت سنگین شدن سینه ها
امیکرون کودکان