تکنسیوم(99 ) فیتات

برندهای دیگر تکنسیوم(99 ) فیتات

تکنسیوم(99 ) فیتات در چه مواردی مصرف میشود؟

رادیو دارو در کارهای تحقیقی و تست های مختلف در اسکن ها

در چه مواردی تکنسیوم(99 ) فیتات را نباید مصرف کرد؟

حساسیترجوع کنید به بروشور دارو

عوارض جانبی تکنسیوم(99 ) فیتات

تهوع و استفراغبرای بقیه موارد رجوع کنید به بروشور دارو

به موارد زیر در مورد مصرف تکنسیوم(99 ) فیتات توجه کنید!

رجوع کنید به بروشور دارو

مصرف تکنسیوم(99 ) فیتات در بارداری

مصرف این دارو بستگی به نظر پزشک دارد.

مصرف تکنسیوم(99 ) فیتات در شیردهی

مصرف این دارو بستگی به نظر پزشک دارد.

برای مشاهده اطلاعات کامل دارو و نظرات کلیک کنید!
آخرین مطالب
درد مفصل
تفاوت ناتوانی جنسی و عقیم بودن (نازایی)
انواع سرفه و درمان
آسپارتام چیست؟
علت سنگین شدن سینه ها
امیکرون کودکان