پروترومبین کمپلکس تغلیظ شده

برندهای دیگر پروترومبین کمپلکس تغلیظ شده

پروترومبین کمپلکس تغلیظ شده در چه مواردی مصرف میشود؟

مسمومیت با وارفارین و نظایر آنبرخی از اختلالات انعقادی خون

در چه مواردی پروترومبین کمپلکس تغلیظ شده را نباید مصرف کرد؟

حساسیت

عوارض جانبی پروترومبین کمپلکس تغلیظ شده

سردرددرد معده یا شکم

به موارد زیر در مورد مصرف پروترومبین کمپلکس تغلیظ شده توجه کنید!

تحت نظارت پزشک مصرف شودمصرف هر دارویی را به پزشک اطلاع دهید

مصرف پروترومبین کمپلکس تغلیظ شده در بارداری

مصرف این دارو بستگی به نظر پزشک دارد.

مصرف پروترومبین کمپلکس تغلیظ شده در شیردهی

مصرف این دارو بستگی به نظر پزشک دارد.

برای مشاهده اطلاعات کامل دارو و نظرات کلیک کنید!
آخرین مطالب
درد مفصل
تفاوت ناتوانی جنسی و عقیم بودن (نازایی)
انواع سرفه و درمان
آسپارتام چیست؟
علت سنگین شدن سینه ها
امیکرون کودکان