توکسین بوتولینوم آ

برندهای دیگر توکسین بوتولینوم آ

توکسین بوتولینوم آ در چه مواردی مصرف میشود؟

انقباض شدید عضلات گردن، زانو، مچ، انگشت ها، مچ پا،تعریق شدید زیر بغلبیش فعالی مثانه و بی اختیاری ادرار در بزرگسالان در اثر اسیب عصبی به نخاع یا msجلوگیری از میگرن های مزمن که بیشاز 15 روز در ماه و طولانی تر از 4 ساعت رخ میدهنددرمان چشمک ها و اسپاسم های غیر ارادی پلککاهش موقتی چین و چروک های صورت به منظور زیبایی

در چه مواردی توکسین بوتولینوم آ را نباید مصرف کرد؟

حساسیتعفونت در محل مورد نظر جهت تزریقعفونت مثانه یا عدم توانایی در ادرار کردن (در موارد درمان بی اختیاری ادرار)

عوارض جانبی توکسین بوتولینوم آ

عفونت ادراریعدم تخلیه کامل مثانهاحتباس ادراریخواب الودگیگیجیسردردسفتی پوستضعف عضلهورم پلکدرد گردنخون ادراریالتهاب برونش هاافزایش فشار خوناسپاسم عضلتدر حالی که سم بوتولینوم به طور کلی در شرایط بالینی بی خطر تلقی می شود ، عوارض جانبی جدی در اثر استفاده از ان می تواند رخ دهد. استفاده از سم بوتولینوم a در کودکان فلج مغزی در عضلات اندام فوقانی و تحتانی بی خطر است. به طور معمول ، سم بوتولینوم می تواند به گروه عضلانی اشتباه تزریق شود یا با گذشت زمان از محل تزریق ، باعث فلج موقتی عضلات ناخواسته شود.عوارض جانبی ناشی از استفاده از لوازم ارایشی عموماً ناشی از فلج ناخواسته عضلات صورت است. اینها شامل فلج نسبی صورت ، ضعف عضلانی و مشکل در بلع است. با این حال ، عوارض جانبی فقط به فلج مستقیم محدود نمی شوند و همچنین می توانند شامل سردرد ، علائم شبیه انفولانزا و واکنش های الرژیک باشند. همانطور که درمان های زیبایی فقط چند ماه طول می کشد ، عوارض جانبی فلج نیز می توانند همان مدت را داشته باشند. حداقل در بعضی موارد ، گزارش می شود که این اثرات در هفته های بعد از درمان از بین می رود. تزریق یک عارضه جانبی سم نیست ، بلکه بیشتر حالت تجویز ان است و در صورتی که پزشک به محل تزریق فشار وارد کند ، قابل پیشگیری است. هنگام بروز ، در موارد خاص گزارش می شود که 7 تا 11 روز طول می کشد. [نیاز به منبع] هنگام تزریق عضله توده ای فک ، از دست دادن عملکرد عضله می تواند منجر به از دست دادن یا کاهش قدرت جویدن غذاهای جامد شوددر حالی که سم بوتولینوم به طور کلی در شرایط بالینی بی خطر تلقی می شود ، عوارض جانبی جدی در اثر استفاده از ان می تواند رخ دهد. استفاده از سم بوتولینوم a در کودکان فلج مغزی در عضلات اندام فوقانی و تحتانی بی خطر است. به طور معمول ، سم بوتولینوم می تواند به گروه عضلانی اشتباه تزریق شود یا با گذشت زمان از محل تزریق ، باعث فلج موقتی عضلات ناخواسته شود.عوارض جانبی ناشی از استفاده از لوازم ارایشی عموماً ناشی از فلج ناخواسته عضلات صورت است. اینها شامل فلج نسبی صورت ، ضعف عضلانی و مشکل در بلع است. با این حال ، عوارض جانبی فقط به فلج مستقیم محدود نمی شوند و همچنین می توانند شامل سردرد ، علائم شبیه انفولانزا و واکنش های الرژیک باشند. همانطور که درمان های زیبایی فقط چند ماه طول می کشد ، عوارض جانبی فلج نیز می توانند همان مدت را داشته باشند. [نیاز به منبع] حداقل در بعضی موارد ، گزارش می شود که این اثرات در هفته های بعد از درمان از بین می رود. تزریق یک عارضه جانبی سم نیست ، بلکه بیشتر حالت تجویز ان است و در صورتی که پزشک به محل تزریق فشار وارد کند ، قابل پیشگیری است. هنگام بروز ، در موارد خاص گزارش می شود که 7 تا 11 روز طول می کشد. هنگام تزریق عضله توده ای فک ، از دست دادن عملکرد عضله می تواند منجر به از دست دادن یا کاهش قدرت جویدن غذاهای جامد شود

به موارد زیر در مورد مصرف توکسین بوتولینوم آ توجه کنید!

در موارد زیر پزشک خود را در جریان بگذارید: مصرف این دارو در 4 ماه گذشته، ابتلا بهals و میاستنی گراویس، مشکل در بلع، اسم و امفیزم ریوی، ضعف عضلات صورت و جراحی صورت، مشکلات انعقادی و قلبیدر صورت تورم صورت، لب، زبان و گلو به اورژانس مراجعه نمایید

مصرف توکسین بوتولینوم آ در بارداری

مصرف توکسین بوتولینوم آ در شیردهی

مصرف این دارو بستگی به نظر پزشک دارد.

برای مشاهده اطلاعات کامل دارو و نظرات کلیک کنید!
آخرین مطالب
حساسیت به سویا
زخم دهانه رحم یا سرویسیت
آیا آی وی اف درد دارد؟
داروی بیزوپرولول
آیا عفونت مخمری دارم یا چیز دیگر؟
هیدروپس جنینی چیست؟