فلودئوکسی گلوگز

برندهای دیگر فلودئوکسی گلوگز

فلودئوکسی گلوگز در چه مواردی مصرف میشود؟

موارد تشخیصی در رادیولوژیماده تشخیص برخی از بیماری ها در توموگرافی برخی از سرطان هاتعیین مرحله بیماریبررسی پلسخ به درمانمطالعه متابولیسم گلوکز در مغزمزالعه متابولیسم گلوکز در قلبشناسایی بافت زنده میوکارد بطن چپ

در چه مواردی فلودئوکسی گلوگز را نباید مصرف کرد؟

حساسیت

عوارض جانبی فلودئوکسی گلوگز

کاهش خفیف فشار خونکاهش یا افزایش قند خون

به موارد زیر در مورد مصرف فلودئوکسی گلوگز توجه کنید!

موارد زیر را به پزشک خود اطلاع دهید: دیابت بی مزه، دیابت، بیماری قلبی و عروقی، حساسیتدر ارزیابی انکولوژی و نورولوژی حداقل 4-6 ساعت ناشتایی قبل از تجویز fdg ضروری است.در ارزیابی کاردیولوژی مقدار 50-75 گرم گلوکز یک ساعت قبل از تجویز fdg مصرف می شود.

مصرف فلودئوکسی گلوگز در بارداری

مصرف این دارو بستگی به نظر پزشک دارد.

مصرف فلودئوکسی گلوگز در شیردهی

مصرف این دارو بستگی به نظر پزشک دارد.

تداخل دارویی

داروهایی که با متابولیسم گلوکز رقابت می کنند مثل انسولین

برای مشاهده اطلاعات کامل دارو و نظرات کلیک کنید!
آخرین مطالب
حساسیت به سویا
زخم دهانه رحم یا سرویسیت
آیا آی وی اف درد دارد؟
داروی بیزوپرولول
آیا عفونت مخمری دارم یا چیز دیگر؟
هیدروپس جنینی چیست؟