دیازوکساید

برندهای دیگر دیازوکساید

دیازوکساید در چه مواردی مصرف میشود؟

هیپوگلیسمیمسمومیت با انسولین

در چه مواردی دیازوکساید را نباید مصرف کرد؟

حساسیت

عوارض جانبی دیازوکساید

آلرژیتپش قلب و یا لرزش در قفسه سینهتورم در دست، مچ پا یا پاهاافزایش رشد مو بخصوص روی صورت، بازوها و پشتتغییر در احساس مزهتهوعاسهال یا یبوست

به موارد زیر در مورد مصرف دیازوکساید توجه کنید!

این موارد را در صورت وجود به پزشک اطلاع دهید:بیماری کبدی، کلیوی، نقرس، فشارخون بالا، پایین بوده سطح پتاسیم خون، نارسایی احتقانی قلب

مصرف دیازوکساید در بارداری

مصرف این دارو بستگی به نظر پزشک دارد.

مصرف دیازوکساید در شیردهی

مصرف این دارو بستگی به نظر پزشک دارد.

تداخلات دارویی

آمیلورایدآمیودارونآمفوتریسین-بی-لیپوزومال-تزریقیآمیل-نیتریتآپومورفینآرسنیک-تری-اکسایدتیزانیدینترتینوئینتریامترنهیدروکلرتیازید-تریامترن-اچوالزارتان-والسارتانوالزارتانهیدروکلرتیازید

برای مشاهده اطلاعات کامل دارو و نظرات کلیک کنید!
آخرین مطالب
حساسیت به سویا
زخم دهانه رحم یا سرویسیت
آیا آی وی اف درد دارد؟
داروی بیزوپرولول
آیا عفونت مخمری دارم یا چیز دیگر؟
هیدروپس جنینی چیست؟