مبندازول

برندهای دیگر مبندازول

مبندازول در چه مواردی مصرف میشود؟

عفونتهای انگلی

در چه مواردی مبندازول را نباید مصرف کرد؟

حساسیت

عوارض جانبی مبندازول

بیاشتهاییدرد شکمیگازتهوعاسهالراش (ضایعه پوستی)

به موارد زیر در مورد مصرف مبندازول توجه کنید!

موارد زیر را به پزشک اطلاع دهید: بیماریهای کبدی، کلیوی، مصرف انتی بیوتیکتمام دستورالعمل های روی برچسب و بسته دارویی خود را دنبال کنید. در مورد تمام شرایط پزشکی ، الرژی ها و همه داروهایی که استفاده می کنید به هر یک از ارائه دهندگان خدمات بهداشتی خود بگویید.قبل از مصرف این دارواگر به میبندازول حساسیت دارید یا اگر مترونیدازول (flagyl) نیز مصرف می کنید ، نباید استفاده کنید.قبل از استفاده از مبندازول ، در مورد تمام شرایط پزشکی یا الرژی های خود به پزشک خود بگویید.مبندازول برای افرادی که کمتر از 2 سال دارند استفاده نمی شود.در دمای اتاقی به دور از گرما و رطوبت، نگهداری شود.

مصرف مبندازول در بارداری

مصرف این دارو بستگی به نظر پزشک دارد.

مصرف مبندازول در شیردهی

مصرف این دارو بستگی به نظر پزشک دارد.

تداخل بیماری

بیماری کبد

برای مشاهده اطلاعات کامل دارو و نظرات کلیک کنید!
آخرین مطالب
درد مفصل
تفاوت ناتوانی جنسی و عقیم بودن (نازایی)
انواع سرفه و درمان
آسپارتام چیست؟
علت سنگین شدن سینه ها
امیکرون کودکان