فلئورسئین

برندهای دیگر فلئورسئین

فلئورسئین در چه مواردی مصرف میشود؟

کمک تشخیصی در اسیب قرنیه

در چه مواردی فلئورسئین را نباید مصرف کرد؟

الرژیشیردهیبارداری

عوارض جانبی فلئورسئین

درد شکم یا معدهزردی پوست و ادرارتهوعراش (ضایعه پوستی)

به موارد زیر در مورد مصرف فلئورسئین توجه کنید!

در مورد سایر داروهای مصرفی به پزشک خود اطلاع دهید

مصرف فلئورسئین در بارداری

مصرف این دارو بستگی به نظر پزشک دارد.

مصرف فلئورسئین در شیردهی

مصرف این دارو بستگی به نظر پزشک دارد.

تداخل بیماری

آسم برونش

برای مشاهده اطلاعات کامل دارو و نظرات کلیک کنید!
آخرین مطالب
حساسیت به سویا
زخم دهانه رحم یا سرویسیت
آیا آی وی اف درد دارد؟
داروی بیزوپرولول
آیا عفونت مخمری دارم یا چیز دیگر؟
هیدروپس جنینی چیست؟