فلئورسئین

برندهای دیگر فلئورسئین

فلئورسئین در چه مواردی مصرف میشود؟

کمک تشخیصی در اسیب قرنیه

در چه مواردی فلئورسئین را نباید مصرف کرد؟

الرژیشیردهیبارداری

عوارض جانبی فلئورسئین

درد شکم یا معدهزردی پوست و ادرارتهوعراش (ضایعه پوستی)

به موارد زیر در مورد مصرف فلئورسئین توجه کنید!

در مورد سایر داروهای مصرفی به پزشک خود اطلاع دهید

مصرف فلئورسئین در بارداری

مصرف این دارو بستگی به نظر پزشک دارد.

مصرف فلئورسئین در شیردهی

مصرف این دارو بستگی به نظر پزشک دارد.

تداخل بیماری

آسم برونش

برای مشاهده اطلاعات کامل دارو و نظرات کلیک کنید!
آخرین مطالب
درد مفصل
تفاوت ناتوانی جنسی و عقیم بودن (نازایی)
انواع سرفه و درمان
آسپارتام چیست؟
علت سنگین شدن سینه ها
امیکرون کودکان