هیوسین

برندهای دیگر هیوسین

هیوسین در چه مواردی مصرف میشود؟

اسپاسم گوارشی یا ادراريقاعدگی های دردناک همراه با اسپاسمکولیک یا قولنجکنترل بیماری مسافرت (به ندرت)

در چه مواردی هیوسین را نباید مصرف کرد؟

حساسیتگلوکوماحتباس ادرارمیاستنی گراومگاکولون

عوارض جانبی هیوسین

خشکی دهانتاری دیدافزایش ضربان قلباحتباس ادرارادرار دردناکاحساس گیجی و منگیواکنش های حساسیتیخواب آلودگی

به موارد زیر در مورد مصرف هیوسین توجه کنید!

این دارو ممکن است علائم آپاندیسیت را بپوشانداین دارو ممکن باعث خواب آلودگی شود

مصرف هیوسین در بارداری

مصرف این دارو بستگی به نظر پزشک دارد.

مصرف هیوسین در شیردهی

مصرف این دارو بستگی به نظر پزشک دارد.

تداخلات دارویی

آلومینیوم-هیدروکسایدآلومینیوم-ام-جیآلومینیوم-منیزیوم-سایمتیکون

موارد احتیاط

در اب و هوای بسیار گرم، حین مصرف دارو مایعات زیاد بنوشید

نام ديگر

اسكوپولامين

برای مشاهده اطلاعات کامل دارو و نظرات کلیک کنید!
آخرین مطالب
درد مفصل
تفاوت ناتوانی جنسی و عقیم بودن (نازایی)
انواع سرفه و درمان
آسپارتام چیست؟
علت سنگین شدن سینه ها
امیکرون کودکان