پریمیدون

برندهای دیگر پریمیدون

پریمیدون در چه مواردی مصرف میشود؟

تشنج، صرع

در چه مواردی پریمیدون را نباید مصرف کرد؟

حساسیت مفرط شناخته شده به باربیتوراتبارداریپورفیریاسیب مشهود کبدی

عوارض جانبی پریمیدون

لکنت زباناز دست دادن تعادل یا هماهنگیکبودی یا خونریزی اسانضعف غیر معمولسرگیجه، خواب الودگیتهوعاختلال نعوظراش (ضایعه پوستی)مشکلات حافظه و یادگیریمشکلات بینایی

به موارد زیر در مورد مصرف پریمیدون توجه کنید!

موارد زیر را به پزشک اطلاع دهید: سابقه بیماری پورفیری، افسردگی، افکار خودکشی یا اقدام به ان ، حساسیتدارو را بطور ناگهانی قطع نکنیدبعضی از افراد هنگام مصرف پریمیدون درمورد خودکشی فکر می کنند. نسبت به تغییرات خلق و خو یا علائم خود هوشیار باشید. علائم جدید و یا بدتر شدن ان را به پزشک اطلاع دهید.استفاده از پریمیدون را به طور ناگهانی قطع نکنید ، حتی اگر احساس خوبی دارید. توقف ناگهانی ممکن است باعث افزایش تشنج شود.قبل از مصرف این دارواگر به پریمیدون یا فنوباربیتال حساسیت دارید یا دارای موارد زیر هستید ، نباید از پریمیدون استفاده کنید.پورفیریا (یک اختلال انزیمی ژنتیکی است که باعث ایجاد علائمی بر روی پوست یا سیستم عصبی می شود).اگر تا به حال داشته اید به پزشک خود بگویید:افسردگی؛اختلال خلقی یاافکار یا اقدامات خودکشیبرخی از افراد هنگام مصرف پریمیدون درمورد خودکشی فکر می کنند. پزشک شما باید در ویزیت های منظم پیشرفت شما را بررسی کند. خانواده یا سایر مراقبان شما نیز باید نسبت به تغییر در خلق و خو یا علائم هوشیار باشند.پریمیدون را در دمای اتاق و دور از رطوبت ، نور و گرما نگهداری کنید.

مصرف پریمیدون در بارداری

مصرف این دارو بستگی به نظر پزشک دارد.

مصرف پریمیدون در شیردهی

مصرف این دارو بستگی به نظر پزشک دارد.

تداخلات دارویی

استامینوفن-کدئینتیکاگرلورتوپیراماتاستازولامید-خوراکی

تداخل بیماری

مسمومیت حاد الکل ، وابستگی به مواد مخدر ، پورفیری ، راش، دپرسیون تنفسی، متابولیت فنوباربیتال 1 ، بیماری کلیوی / کبدی ، تمایل به خودکشی ، نارسایی آدرنال ، افسردگی، سمیت هماتولوژیک ، استئومالاسی ، واکنش های متناقض ، متابولیت فنوباربیتال 2

تداخل الکل / غذا / سبک زندگی

الکل

رانندگی

تا زمانی که بدانید پریمیدون چگونه بر شما تأثیر می گذارد از رانندگی یا فعالیت های خطرناک خودداری کنید. واکنش های شما ممکن است مختل شود.

برای مشاهده اطلاعات کامل دارو و نظرات کلیک کنید!
آخرین مطالب
درد مفصل
تفاوت ناتوانی جنسی و عقیم بودن (نازایی)
انواع سرفه و درمان
آسپارتام چیست؟
علت سنگین شدن سینه ها
امیکرون کودکان